All posts by zabledza

11Jan/17

OGŁOSZENIE -Zebranie mieszkańców Zabłędzy 22 stycznia 2017.

OGŁOSZENIE!

 Sołtys i Rada Sołecka Zabłędzy informuje mieszkańców, że dnia 22 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2017 r. oraz uchwał podatkowych.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy bieżące.
16Nov/16

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach

Kończy się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, również w tym roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II. Z tej okazji Biuro Podróży „KRYSTYNA” w Tuchowie wraz z Sołectwem Zabłędza, zorganizowali 11 listopada 2016 roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach.

11 listopada to jedna z ważniejszych dat w kalendarzu każdego Polaka. Przy tej okazji przypominamy jedną z bardzo ważnych wypowiedzi św. Jana Pawła II, który wskazywał, jak w obecnych czasach trzeba rozumieć pojęcie patriotyzmu: – “Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania” (“Pamięć i tożsamość”, Kraków 2005).

W pielgrzymce wzięli udział mieszkańcy Zabłędzy i okolicy. Po raz kolejny musieliśmy zarezerwować największy autobus na ponad 50 miejsc. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od odprawienia Drogi Krzyżowej przy bazylice Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ksiądz proboszcz Stefan Michalski. Rozmyślania kolejnych stacji były odniesieniem do naszego życia i postępowania według przykazań Bożych.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice, gdzie w koncelebrze nasz proboszcz ksiądz Stefan Michalski modlił się w naszej intencji i całej parafii. Odmówiliśmy również akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu słowami Ojca Świętego Jana Pawła II z 2006 roku.

Po zakończonej eucharystii grupowo i indywidualnie zwiedzaliśmy i modliliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Kolejno, spacerkiem przeszliśmy przez Most Miłosierdzia do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Tutaj z przewodnikiem, zwiedzaliśmy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Oglądanie zgromadzonych pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II – patronem naszej szkoły, to kolejny etap obchodów 10-lecia nadania jej imienia. Unikalne pamiątki m.in.: pokrwawiona sutanna z zamachu na jego życie, pamiątki jakie otrzymywał w czasie swoich pielgrzymek po całym świecie, stroje papieskie, witraże przedstawiające sceny z życia Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II to namacalny dowód świętości naszego wspaniałego patrona szkoły,

O godzinie 15:00 wraz z księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Metropolita Krakowski w słowach skierowanych do uczestników, zwrócił uwagę na wartość modlitwy do Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym niespokojnym świecie i głoszenia jej jak nakazywał św. Jan Paweł II.

Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Stefanowi Michalskiemu za uczestnictwo i przewodniczenie modlitewne na naszej pielgrzymce. Słowa wdzięczności kieruję do Krystyny Kamykowskiej, właścicielski Biura Podróży „Krystyna” za współorganizację i udział w pielgrzymce, jak również Krzysztofowi Jasińskiemu za pomoc w organizacji i wszystkim pielgrzymom, którzy wspólnie z nami miło spędzili dzień rocznicy odzyskania niepodległości pokazując swój patriotyzm w łączności modlitewnej z Bożym Miłosierdziem i Wielkim Polakiem Janem Pawłem II Świętym.

Ewa Michałek

Fotorelacja: Krzysztof Jasiński

 

08Nov/16

Ogloszenie

Sołtys wsi Zabłędza, informuje mieszkańców, że IV Rata Podatku pobierana będzie w dniach 14 i 15.11.2016 r. (tj. poniedziałek, wtorek), od godziny 9:00 w budynku u Sołtysa.

06Nov/16

Ogloszenie Nowy Kurier Tuchowski

Nowy numer Kuriera Tuchowskiego, a w nim cała 9 strona poświęcona wsi Zabłędza.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Kuriera Tuchowskiego, w którym przeczytamy m.in. o 70. rocznicy rozpoczęcia kształcenia zawodowego w Tuchowie, o oddaniu do użytku nowych sal dla Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie oraz nadaniu sali kameralnej imienia Agnieszki Kowalik, o wizycie delegacji przyjaciół z Illingen w Tuchowie, relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także wiele innych ciekawych informacji.

 

Wersja papierowa będzie dostępna w firmach i sklepach na terenie Tuchowa i gminy oraz w Domu Kultury w Tuchowie.

 

http://www.tuchow.pl/files/kt_048.pdf

 

 

28Oct/16

Galeria Foto -Święto Patrona i Jubileusz 10 – lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zabłędzy

22 października br., to wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II oraz rocznica inauguracji jego pontyfikatu. Tego dnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II corocznie obchodzimy Święto Patrona Szkoły. W tym roku, z racji przypadającej 10 – tej rocznicy nadania naszej szkole imienia, było ono obchodzone szczególnie uroczyście. Obecnych na niej było wielu gości. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy poprzez swoją obecność uświetnili naszą uroczystość. O. Proboszczowi Bogusławowi Augustowskiemu i Ks. Mariuszowi Urbańskiemu dziękuję za odprawienie Mszy świętej i skierowane do nas słowo.

Uroczysty akt nadania szkole imienia miał miejsce 2 września 2006 r. podczas liturgii sprawowanej przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Władysława Bobowskiego, który dokonał w tym dniu odsłonięcia i poświecenia tablicy  pamiątkowej znajdującej się na froncie budynku szkoły. Pięć lat później, 3 września 2011r., dziekan dekanatu tuchowskiego ks. prałat Franciszek Kuczek poświecił sztandar szkoły.

Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna   ze swego patrona i dokłada wszelkich starań, aby jego słowa „W wychowaniu  chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, „ były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu.

Wiedza o życiu i dokonaniach Ojca Świętego Jana Pawła II, przekazywana w szkole młodemu pokoleniu rodzi szacunek do Patrona, szacunek  do szkoły noszącej  jego imię, a poprzez  to, szacunek  do wiedzy i nauki. Motywuje nas do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i  bardziej przyjaźnie, mimo napotykanych rozmaitych przeciwności.

Uroczystość ta, jak podkreślali uczestnicy była bardzo przemyślana, piękna i wzruszająca. Padło podczas niej wiele wspaniałych słów uznania dla całej społeczności szkolnej – Grona Pedagogicznego, uczniów i rodziców.  Z całą odpowiedzialnością mogę zacytować słowa fragmentu hymnu naszej szkoły:

„ Ta szkoła to wielka rodzina, w której uczymy się żyć.

A w niej mamy Wielkiego Pasterza, nie będziemy tego kryć.

Nie zabraknie wśród nas miłości, nie zboczymy z wybranych dróg,

Bo On dla nas jest drogowskazem, wskazuje najlepsza z dróg”.
Rodzicom i nauczycielom składam serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę,   życzę wszystkim pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim  zdrowia, zadowolenia i optymizmu.

Na zakończenie wszystkim dedykuję znany cytat Jana Pawła II
„ Musicie od siebie wymagać
  Nawet, gdyby inni od was nie wymagali”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy – Maria Solarz

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

23Oct/16

Ogloszenie   Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach

 

Do 20 listopada br., trwa ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, również w tym roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II. Z tej okazji Biuro Podróży „KRYSTYNA” w Tuchowie wraz z Sołectwem Zabłędza, zapraszają w dniu 11 listopada 2016 roku (piątek) na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach.

Program pielgrzymki:

Wyjazd z Zabłędzy (parking obok szkoły) godz. 08.00
Przyjazd do Kraków Łagiewniki o godz. 9.30
godz. 9.30 – 10.30 – Indywidualne zwiedzanie i modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz. 10.30 – Msza św. w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz. 11.30 – 12.45 – Indywidualne zwiedzanie, modlitwa, Droga Krzyżowa, czas na posiłek (na terenie sanktuarium restauracja i kawiarnia dla zainteresowanych)
godz. 12.45 Wspólne przejście przez „Most Miłosierdzia” do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.
godz. 13.00 – 14.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się!
godz. 14.00 – 15.00 – Czas wolny
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 15.45 – Wyjazd z parkingu do Zabłędzy (w drodze powrotnej planujemy krótki postój i zwiedzanie Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie)
godz. 19.30 – 20.00 Przyjazd do Zabłędzy

Koszt pielgrzymki (przy komplecie 57 osób): 25, 00 zł /osoba – obejmuje:

– przejazd autokarem
– opłata przewodnika
– zamówienie Mszy św.
– ubezpieczenie

Zapisy do dnia 7 listopada 2016r. (poniedziałek) wraz z wpłatą 25,00 zł przyjmuje :

Ewa Michałek – Tel. 696 737 563

Link do miejsc proponowanych m.in. do zwiedzania:

http://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/
http://www.sanktuariumjp2.pl/
http://www.bazylikaszczepanow.pl/

 

21Oct/16

Ogłoszenie „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”

W Urzędzie Gminy w Tuchowie i u Sołtysa istnieje możliwość pobrania ankiet wstępnej deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”, którego celem jest dofinansowanie w ramach ograniczenia niskiej emisji

na terenie gminy Tuchów, poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu używania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuchów.

do-informacji-2-skan-1 dp-informacji-2-skan-2