All posts by zabledza

25Feb/17

Ogłoszenie

Sołtys Zabłędzy informuje mieszkańców, że od 27.02.2017r. (poniedziałek) można odbierać nakazy płatnicze na podatek rolny za 2017r. w budynku u Sołtysa. Wówczas można będzie dokonać zapłaty podatku.

Termin zapłaty I raty jest do dnia 15.03.2017r. Podatek pobierany będzie w dniach 14  i 15.03.2017r. (tj. wtorek i środa) od godziny 9.00 w budynku u Sołtysa

13Feb/17

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Zabłędzy 2017 rok

„Kochamy Was całym sercem”   śpiewały dzieci bardzo licznie zgromadzonym Babciom  i Dziadkom w Szkole Podstawowej w Zabłędzy. Dziadkowie nie śpiewali, ale na pewno też tak myśleli.

Obecnie rodzice często, aby zapewnić odpowiednie warunki do życia swojej rodzinie, a czasem w pogoni za pieniędzmi, karierą czy pięknym wyglądem, nie zawsze znajdują czas na rozmowy, wspólne zabawy ze swoimi dziećmi. Czasami wygląda to tak, jak w wierszu Danuty Wawiłow:

“Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!

Szybko, szybko, stygnie kawa!

Szybko, zęby myj i   ręce!

Szybko, światło gaś w łazience!

Szybko, tata na nas czeka  Szybko, tramwaj nam ucieka!

Szybko, szybko, bez hałasu!

Szybko, szybko, nie ma czasu!(…)

Chciałbym wszystko robić wolno, ale mi nie wolno?”

 Niezastąpieni w tej sytuacji są dziadkowie. To oni teraz, kiedy mają więcej czasu, kiedy ich życie mocno zwolniło tempa, mogą ofiarować wnukom to, co nie zawsze mogą  otrzymać od rodziców. Większość dziadków ma anielską cierpliwość, umiejętność słuchania i ciągły uśmiech na twarzy. To towarzysze zabaw, którzy zawsze mają dla dzieci tyle czasu, ile potrzeba i mimo swoich obowiązków, nigdzie im się nie spieszy, są cali dla swoich wnuków. Potrafią wysłuchać dziecko, odpowiadać na tysiące pytań, które często nam dorosłym wydają się błahymi, dla dziecka mogą być ogromnym problemem. Dziadkowie mogą zapewnić wnukom bezwarunkową miłość i akceptację, dać im ciepło, poświęcić swój czas, czyli to czego dziecku najbardziej potrzeba. I za to wnuczęta kochają swoich dziadków i składają proste życzenia: „żyj Babuniu, żyj Dziadziuniu latek sto”.

Po pięknych występach dzieci, co podkreślali zaproszeni goście, wszyscy zostali zaproszeni na pyszne domowe wypieki przygotowane przez rodziców.

02Feb/17

MIÓD I JEGO WALORY ZDROWOTNE

29 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy zostało zorganizowane przez radną i sołtys Ewę Michałek i Radę Sołecką spotkanie z mieszkańcem naszej wsi Albertem Radwanem, ekspertem w dziedzinie pszczelarstwa. Na początku spotkania radna i sołtys Ewa Michałek wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami wsi Zabłędza złożyli serdeczne gratulacje Albertowi Radwanowi z okazji wręczenia Honorowego Wyróżnienia – statuetki „MELANIUSZ 2016”. Na wykład połączony z prezentacją multimedialną i  degustacją produktów pszczelich przybyli zainteresowani. Prelegent okazał się człowiekiem o ogromnej wiedzy na temat miodu. Przez blisko dwie godziny wykładu przekazał wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego zalet, właściwości i  wpływu na ludzki organizm. Jeśli przyszedł na spotkanie ktoś, jeszcze nieprzekonany, dlaczego warto spożywać miód, to po spotkaniu takich osób już nie było. Każdy z obecnych mógł poznać smak doskonałych miodów, a przy okazji porozmawiać z człowiekiem, który o miodzie wie niemal wszystko.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jasiński

29Jan/17

Zabłędzanin laureatem „Melaniusz 2016”

Miło jest poinformować, że trzeci mieszkaniec naszej wsi został uhonorowany statuetką „Melaniusz”. Jest nim Albert Radwan który otrzymał to wyróżnienie 19 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury podczas spotkania noworocznego połączonego z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”. Przypomnijmy, że takie wyróżnienie statuetką „Melaniusz” otrzymał w 2010 roku Franciszek Turaj oraz 2011 roku Krzysztof Jasiński.

Albert Radwan

     … za wieloletnie działania proekologiczne, w szczególności za propagowanie idei pszczelarstwa.

Pan Albert Radwan, mieszkaniec Zabłędzy, jest od 50 lat pszczelarzem, a więc propagatorem idei ochrony przyrody. To jeden z najbardziej znanych pszczelarzy nie tylko w Tuchowie czy w gminie, ale także na Pogórzu Ciężkowickim, którego działalność daleko poza ich granice wykracza i jest znana w kraju. 50 lat temu zaczynał od jednego ula, obecnie ma blisko 300 rodzin pszczelich, zlokalizowanych na 13 stanowiskach . Jego pasieka w Karwodrzy została uznana przez Pogórski Związek Pszczelarzy za najlepszą w regionie. Była wizytowana przez pszczelarzy z kraju oraz Czech, Niemiec, Bułgarii, Francji i Danii, w tym przez prezydenta Apimondii , czyli międzynarodowej organizacji związków pszczelarskich. Ma tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza, jest rzeczoznawcą chorób pszczelich, uczestnikiem wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zwiedził liczne pasieki w Polsce oraz w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, na Słowacji, Ukrainie i Litwie. Obecnie jest prezesem Koła Pszczelarzy w Tuchowie, w przeszłości był prezesem Wojewódzkiego Związku oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. Swoją rozległą wiedzę przekazuje innym poprzez liczne publikacje w fachowym, o zasięgu ogólnopolskim miesięczniku „Pszczelarstwo”, ale także w „Tuchowskich Wieściach”, „Tarnowskich Azotach”, w tygodniku „Miasto i Ludzie”. Wielokrotnie występował w programach telewizyjnych i radiowych. Jest autorem broszury „Historia związków pszczelarskich ziemi tarnowskiej”. Prowadzi wykłady na szkoleniach, w tym na kursach mistrzowskich; wielokrotnie był egzaminatorem w komisjach na tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza. Był jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Pszczelarzy Zawodowych, który odbył się w 2006 r. w Tuchowie. Wraz z Domem Kultury i Urzędem Miejskim w Tuchowie organizuje od lat w swoich pasiekach pikniki pszczelarskie. W szkołach wygłasza pogadanki dla uczniów, kształtując ich wrażliwość ekologiczną i propagując ideę ochrony przyrody. Jest znany szeroko poza granicami gminy i regionu.

Drugim, obok pszczelarstwa, obszarem zainteresowania pana Alberta Radwana jest ornitologia. Jest członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie. Uczestniczył w opracowaniu dwóch atlasów – „Atlasu ptaków lęgowych Małopolski” oraz „Atlasu ptaków zimujących Małopolski”. O ptakach występujących w naszej gminie i na Pogórzu opublikował cykl artykułów w „Tuchowskich Wieściach”.

Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia pszczelarskie – Medal Dzierżona oraz najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego – statuetkę Księdza Doktora Jana Dzierżona.

Jego działalność, w szerokim rozumieniu, zmierza do uwrażliwienia społeczeństwa na zagrożenia przyrody, na konieczność działań proekologicznych. Bo dla niego pszczelarstwo to nie tylko pasja. To sposób na życie i… przeżycie.

Melaniusze przyznane

11Jan/17

OGŁOSZENIE -Zebranie mieszkańców Zabłędzy 22 stycznia 2017.

OGŁOSZENIE!

 Sołtys i Rada Sołecka Zabłędzy informuje mieszkańców, że dnia 22 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2017 r. oraz uchwał podatkowych.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy bieżące.