Category Archives: Zabłędza

29Jan/17

Zabłędzanin laureatem „Melaniusz 2016”

Miło jest poinformować, że trzeci mieszkaniec naszej wsi został uhonorowany statuetką „Melaniusz”. Jest nim Albert Radwan który otrzymał to wyróżnienie 19 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury podczas spotkania noworocznego połączonego z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”. Przypomnijmy, że takie wyróżnienie statuetką „Melaniusz” otrzymał w 2010 roku Franciszek Turaj oraz 2011 roku Krzysztof Jasiński.

Albert Radwan

     … za wieloletnie działania proekologiczne, w szczególności za propagowanie idei pszczelarstwa.

Pan Albert Radwan, mieszkaniec Zabłędzy, jest od 50 lat pszczelarzem, a więc propagatorem idei ochrony przyrody. To jeden z najbardziej znanych pszczelarzy nie tylko w Tuchowie czy w gminie, ale także na Pogórzu Ciężkowickim, którego działalność daleko poza ich granice wykracza i jest znana w kraju. 50 lat temu zaczynał od jednego ula, obecnie ma blisko 300 rodzin pszczelich, zlokalizowanych na 13 stanowiskach . Jego pasieka w Karwodrzy została uznana przez Pogórski Związek Pszczelarzy za najlepszą w regionie. Była wizytowana przez pszczelarzy z kraju oraz Czech, Niemiec, Bułgarii, Francji i Danii, w tym przez prezydenta Apimondii , czyli międzynarodowej organizacji związków pszczelarskich. Ma tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza, jest rzeczoznawcą chorób pszczelich, uczestnikiem wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zwiedził liczne pasieki w Polsce oraz w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, na Słowacji, Ukrainie i Litwie. Obecnie jest prezesem Koła Pszczelarzy w Tuchowie, w przeszłości był prezesem Wojewódzkiego Związku oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. Swoją rozległą wiedzę przekazuje innym poprzez liczne publikacje w fachowym, o zasięgu ogólnopolskim miesięczniku „Pszczelarstwo”, ale także w „Tuchowskich Wieściach”, „Tarnowskich Azotach”, w tygodniku „Miasto i Ludzie”. Wielokrotnie występował w programach telewizyjnych i radiowych. Jest autorem broszury „Historia związków pszczelarskich ziemi tarnowskiej”. Prowadzi wykłady na szkoleniach, w tym na kursach mistrzowskich; wielokrotnie był egzaminatorem w komisjach na tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza. Był jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Pszczelarzy Zawodowych, który odbył się w 2006 r. w Tuchowie. Wraz z Domem Kultury i Urzędem Miejskim w Tuchowie organizuje od lat w swoich pasiekach pikniki pszczelarskie. W szkołach wygłasza pogadanki dla uczniów, kształtując ich wrażliwość ekologiczną i propagując ideę ochrony przyrody. Jest znany szeroko poza granicami gminy i regionu.

Drugim, obok pszczelarstwa, obszarem zainteresowania pana Alberta Radwana jest ornitologia. Jest członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie. Uczestniczył w opracowaniu dwóch atlasów – „Atlasu ptaków lęgowych Małopolski” oraz „Atlasu ptaków zimujących Małopolski”. O ptakach występujących w naszej gminie i na Pogórzu opublikował cykl artykułów w „Tuchowskich Wieściach”.

Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia pszczelarskie – Medal Dzierżona oraz najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego – statuetkę Księdza Doktora Jana Dzierżona.

Jego działalność, w szerokim rozumieniu, zmierza do uwrażliwienia społeczeństwa na zagrożenia przyrody, na konieczność działań proekologicznych. Bo dla niego pszczelarstwo to nie tylko pasja. To sposób na życie i… przeżycie.

Melaniusze przyznane

11Jan/17

OGŁOSZENIE -Zebranie mieszkańców Zabłędzy 22 stycznia 2017.

OGŁOSZENIE!

 Sołtys i Rada Sołecka Zabłędzy informuje mieszkańców, że dnia 22 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2017 r. oraz uchwał podatkowych.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy bieżące.
16Nov/16

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach

Kończy się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, również w tym roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II. Z tej okazji Biuro Podróży „KRYSTYNA” w Tuchowie wraz z Sołectwem Zabłędza, zorganizowali 11 listopada 2016 roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach.

11 listopada to jedna z ważniejszych dat w kalendarzu każdego Polaka. Przy tej okazji przypominamy jedną z bardzo ważnych wypowiedzi św. Jana Pawła II, który wskazywał, jak w obecnych czasach trzeba rozumieć pojęcie patriotyzmu: – “Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania” (“Pamięć i tożsamość”, Kraków 2005).

W pielgrzymce wzięli udział mieszkańcy Zabłędzy i okolicy. Po raz kolejny musieliśmy zarezerwować największy autobus na ponad 50 miejsc. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od odprawienia Drogi Krzyżowej przy bazylice Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ksiądz proboszcz Stefan Michalski. Rozmyślania kolejnych stacji były odniesieniem do naszego życia i postępowania według przykazań Bożych.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice, gdzie w koncelebrze nasz proboszcz ksiądz Stefan Michalski modlił się w naszej intencji i całej parafii. Odmówiliśmy również akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu słowami Ojca Świętego Jana Pawła II z 2006 roku.

Po zakończonej eucharystii grupowo i indywidualnie zwiedzaliśmy i modliliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Kolejno, spacerkiem przeszliśmy przez Most Miłosierdzia do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Tutaj z przewodnikiem, zwiedzaliśmy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Oglądanie zgromadzonych pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II – patronem naszej szkoły, to kolejny etap obchodów 10-lecia nadania jej imienia. Unikalne pamiątki m.in.: pokrwawiona sutanna z zamachu na jego życie, pamiątki jakie otrzymywał w czasie swoich pielgrzymek po całym świecie, stroje papieskie, witraże przedstawiające sceny z życia Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II to namacalny dowód świętości naszego wspaniałego patrona szkoły,

O godzinie 15:00 wraz z księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Metropolita Krakowski w słowach skierowanych do uczestników, zwrócił uwagę na wartość modlitwy do Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym niespokojnym świecie i głoszenia jej jak nakazywał św. Jan Paweł II.

Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Stefanowi Michalskiemu za uczestnictwo i przewodniczenie modlitewne na naszej pielgrzymce. Słowa wdzięczności kieruję do Krystyny Kamykowskiej, właścicielski Biura Podróży „Krystyna” za współorganizację i udział w pielgrzymce, jak również Krzysztofowi Jasińskiemu za pomoc w organizacji i wszystkim pielgrzymom, którzy wspólnie z nami miło spędzili dzień rocznicy odzyskania niepodległości pokazując swój patriotyzm w łączności modlitewnej z Bożym Miłosierdziem i Wielkim Polakiem Janem Pawłem II Świętym.

Ewa Michałek

Fotorelacja: Krzysztof Jasiński

 

08Nov/16

Ogloszenie

Sołtys wsi Zabłędza, informuje mieszkańców, że IV Rata Podatku pobierana będzie w dniach 14 i 15.11.2016 r. (tj. poniedziałek, wtorek), od godziny 9:00 w budynku u Sołtysa.

23Oct/16

Ogloszenie   Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach

 

Do 20 listopada br., trwa ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, również w tym roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II. Z tej okazji Biuro Podróży „KRYSTYNA” w Tuchowie wraz z Sołectwem Zabłędza, zapraszają w dniu 11 listopada 2016 roku (piątek) na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się! w Krakowie Łagiewnikach.

Program pielgrzymki:

Wyjazd z Zabłędzy (parking obok szkoły) godz. 08.00
Przyjazd do Kraków Łagiewniki o godz. 9.30
godz. 9.30 – 10.30 – Indywidualne zwiedzanie i modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz. 10.30 – Msza św. w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz. 11.30 – 12.45 – Indywidualne zwiedzanie, modlitwa, Droga Krzyżowa, czas na posiłek (na terenie sanktuarium restauracja i kawiarnia dla zainteresowanych)
godz. 12.45 Wspólne przejście przez „Most Miłosierdzia” do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.
godz. 13.00 – 14.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się!
godz. 14.00 – 15.00 – Czas wolny
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 15.45 – Wyjazd z parkingu do Zabłędzy (w drodze powrotnej planujemy krótki postój i zwiedzanie Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie)
godz. 19.30 – 20.00 Przyjazd do Zabłędzy

Koszt pielgrzymki (przy komplecie 57 osób): 25, 00 zł /osoba – obejmuje:

– przejazd autokarem
– opłata przewodnika
– zamówienie Mszy św.
– ubezpieczenie

Zapisy do dnia 7 listopada 2016r. (poniedziałek) wraz z wpłatą 25,00 zł przyjmuje :

Ewa Michałek – Tel. 696 737 563

Link do miejsc proponowanych m.in. do zwiedzania:

http://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/
http://www.sanktuariumjp2.pl/
http://www.bazylikaszczepanow.pl/

 

21Oct/16

Ogłoszenie „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”

W Urzędzie Gminy w Tuchowie i u Sołtysa istnieje możliwość pobrania ankiet wstępnej deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”, którego celem jest dofinansowanie w ramach ograniczenia niskiej emisji

na terenie gminy Tuchów, poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu używania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuchów.

do-informacji-2-skan-1 dp-informacji-2-skan-2

21Oct/16

Ogłoszenie „Dobry czas na biznes”

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Tarnowie udziela pomocy osobom bezrobotnym, zainteresowanym założeniem własnej firmy w realizacji projektu pt. „Dobry czas na biznes”. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na ten cel do 24 500 zł oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i biznes planu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Tarnowie,
ul. Traugutta 5 (Hotel Crystal Park) lub po nr telefonu: 785 056 871/ 12 617 99 82.


do-informacji-1-skan-1 do-informacji-1-skan-2

11Oct/16

Galeria foto z wycieczki do Muszyny

Zabłędza się bawi… i poznaje piękne zakątki Małopolski.

 

Wśród mieszkańców i sympatyków wsi, zrodził sie pomysł, aby w niedzielę 9 października br., wyruszyć w kierunku źródeł leczniczej Muszynianki i pięknych ogrodów. Ładna jesienna pogoda pozwoliła zorganizować autokarową wycieczkę dla mieszkańców Zabłędzy i okolicy do Muszyny. Wyjazd cieszył się tak dużym zainteresowaniem, iż planowany mały bus musieliśmy zamienić na największy autobus, liczący 59 miejsc.

Wycieczkę rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele, św. Józefa Oblubieńca NMP przy Muszyńskich Ogrodach Biblijnych. Następnie z przewodnikiem zwiedzano piękne ogrody.  Muszyńskie Ogrody Biblijne są miejscem szczególnego spotkania Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem  w Jego Słowie, obrazach biblijnych i biblijnej roślinności. Kolejnym etapem wycieczki były Ogrody Sensoryczne na Zapopradziu w Muszynie to wspaniałe miejsce na aktywny wypoczynek i spacery. Powstały tu siłownie na wolnym powietrzu, mała architektura, różnorodne rośliny, strumyczki oraz wieża widokowa. Ponadto cudna okolica z górskimi widokami i wstęgą Popradu sprawia, że nawet całodzienny pobyt mija tu niezauważalnie pozostawiając niezatarte wspomnienia, odczuwane wszystkimi zmysłami. Tu usłyszeliśmy ciekawe informacje od przewodnika. Z ogrodów nasza wycieczka udała się do pobliskiego Powroźniaka gdzie zwiedziliśmy też z przewodnikiem Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Jakuba Młodszego (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 r., jest, więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. W czasie godzinnej przerwy organizatorzy zaprosili na smaczny obiad z deserem. Kolejnym etapem zwiedzania z przewodnikiem było Muzeum Regionalne “Państwa Muszyńskiego”. Następnie spacerkiem przeszliśmy do ruin zamku na Baszcie, gdzie ciekawe historie opowiedział nam przewodnik. Ostatnim etapem zwiedzania był Rynek w Muszynie, gdzie m.in. w Pijalni Milusia degustowano wodę mineralną.

Dziękuję mieszkańcom Zabłędzy i okolicy za wspólne podróżowanie, muzykowanie i mile spędzony czas, licząc na kolejne ciekawe pomysły i równie duże zainteresowanie. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Biura Podróży “Krystyna” – oraz Krystyny Kamykowskiej za współorganizację i jej obecność.

Słowa wdzięczności pragnę skierować również do mojej córki Pauliny, Krzysztofa Jasińskiego i Waldemara Duszy za pomoc w organizacji wycieczki. Razem można więcej…  Serdecznie wszystkim dziękuję.

Dla zainteresowanych, wszystkie zdjęcia z wycieczki mogę zgrać na pendrive.

Ewa Michałek Radna i Sołtys Zabłędzy

Fotorelacja: Krzysztof Jasiński