Ogłoszenie projekt „Ocalić od zapomnienia spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury”

logo podgórza logo leader logo prowloga nasza zabledza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt pn. Ocalić od zapomnienia – spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Zabłędza, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER (Małe projekty)

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Stowarzyszenie Nasza Zabłędza, w związku z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury”, organizuje 15 lutego 2015 r.  o godzinie 15.00 spotkanie wspomnieniowe, związane              z II wojną światową. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Zabłędzy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane  osoby.