Ogłoszenie „Ocalić od zapomnienia spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury” -Wycieczka do Oświęcimia

Stowarzyszenie Nasza Zabłędza, w związku z realizacją projektu  Ocalić od zapomnienia spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury”, organizuje:

21 marca 2015 r. wycieczkę do  Oświęcimia, w programie wycieczki;

– 6 godzinne zwiedzanie Muzeum Auschwitz Birkenau,

– obiad

Wyjazd spod pana Kamykowskiego w Piotrkowicach o godzinie 6.00, z parkingu spod szkoły w Zabłędzy o godzinie  6.10.

26 marca 2015 r. wyjazd do Muzeum Miejskiego w Tuchowie, wyjazd z parkingu spod szkoły w Zabłędzy o godzinie  16. 40.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Ewy Lisowskiej, telefon: 505-125-344 , w terminie do środy 18 marca.

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

logo unia eurologo leader logo podgórza loga nasza zabledza logo prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja wydana w ramach projektu pn. Ocalić od zapomnienia – spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Zabłędza, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER (Małe projekty)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju