Galeria foto Stowarzyszenia Nasza Zabłędza z spotkania podsumowujacego projekt „Ocalić od zapomnienia spotkania z historią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszury”- 29 marca 2015 r.