Rekrutacja do Oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zabłędzy na rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO      W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABŁĘDZY

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Termin                       w postępowaniuuzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od 29 lutego 2016r.do 23 marca 2016r.

do godz. 15.00

od 29 marca 2016r.do 10 maja 2016r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego do 6 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

do 11 maja 2016r.do 17 maja 2016r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

18 maja 2016r.

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20 kwietnia 2016r.do 27 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

od 19 maja 2016r.do 23 maja 2016r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

25 maja 2016r.

do godz.15.00

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABŁĘDZY

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Termin                       w postępowaniuuzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej od 15 marca 2016r.do 15 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2016r.do 19 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 21 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

do 22 sierpnia 2016r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

23 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 kwietnia 2016r.do 27 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

od 23 sierpnia 2016r.do 25 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

26 sierpnia 2016r.

do godz.15.00

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABŁĘDZY

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Termin                       w postępowaniuuzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej od 15 marca 2016r.do 15 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2016r.do 19 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 21 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

do 22 sierpnia 2016r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

23 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 kwietnia 2016r.do 27 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

od 23 sierpnia 2016r.do 25 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

26 sierpnia 2016r.

do godz.15.00