Informacja o programie Rodzina 500+ w Szkole Podstawowej w Zabłędzy 15.03.2016 o godzinie od 8.30-12.00

Informacja o programie Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informuje, iż w celu usprawnienia procesu obsługi wnioskodawców zostanie uruchomiona praca również w terenie.

Wydawanie wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę w ramach programu RODZINA 500+ będzie odbywać się wg. następującego harmonogramu:
ZABŁĘDZA – 15.03.2016 (wtorek) w godzinach od 8.30 do 12.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.
Ponadto informujemy, iż na stronie urzędu dostępne będą formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem http://www.epuap.gov.pl/.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć:
– w siedzibie OPS w Tuchowie, Rynek 17,
– za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– przez Internet – E-wniosek za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Natomiast od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w siedzibie OPS Tuchów.

„Rodzina 500 plus” Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz. U. z 2016r., poz. 195).

Informacje te są również zamieszczone na   stronie www.tuchow.pl