Ogłoszenie -Kanalizacja wsi.

Urząd Miejski w Tuchowie informuje mieszkańców Zabłędzy, że osoby zainteresowane podłączeniem do kanalizacji miejskiej prosi się o odebranie i podpisanie deklaracji, które znajdują się u Sołtysa Zabłędzy oraz zwrot ich do dnia 05.04.2016 r.

Ewentualna budowa kanalizacji będzie możliwa wzdłuż głównych dróg tam gdzie jest gęsta zabudowa.

Sołtys i Rada Sołectwa Zabłędzy