Ogłoszenie „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”

W Urzędzie Gminy w Tuchowie i u Sołtysa istnieje możliwość pobrania ankiet wstępnej deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów, poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”, którego celem jest dofinansowanie w ramach ograniczenia niskiej emisji

na terenie gminy Tuchów, poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu używania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuchów.

do-informacji-2-skan-1 dp-informacji-2-skan-2