OGŁOSZENIE

Informacja!

Sołectwo Zabłędza realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego, czyni starania w sprawie zakupu działki nr 271/59 wraz z budynkiem położonej w Zabłędzy, na własność Gminy Tuchów, dla potrzeb mieszkańców naszej miejscowości.

Obecny właściciel dokonał podziału działki wokół dawnego dworu na 3 mniejsze. Nasza miejscowość jest zainteresowana zakupem tej działki, na której znajduje się budynek, po byłej hurtowni i sklepie artykułów rolnych. Wystosowaliśmy pisma w tej sprawie do Burmistrza Gminy Tuchów i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Czekamy na odpowiedź.

Poniżej załączniki:

1) Pismo do Burmistrza Tuchowa

2) Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie

3) Uchwała z Zebrania Wiejskiego z dnia 16.09.2017 w Zabłędzy

4) Wyrys mapy z oznaczeniem tej działki

Radna i Sołtys wsi Ewa Michałek