Nowa działka dla mieszkańców wsi Zabłędza !!!

 

Nowa działka dla mieszkańców wsi Zabłędza

Z ogromną radością informuję mieszkańców Zabłędzy, że udało się pozyskać działkę gminną dla

potrzeb wsi i jej mieszkańców.

Działka nr 271/1 o powierzchni 13 arów, położona w centrum wsi, w pobliżu szkoły, sklepu i

byłego dworu została oficjalnie przekazana przez włodarzy Gminy Tuchów, jako teren na użytek

społeczności Zabłędzy.

Bardzo serdecznie dziękuję Panom Burmistrzom za zrozumienie potrzeb mieszkańców naszej wsi i

przekazanie tego terenu do naszej dyspozycji.

W sierpniu br., zostały wyznaczone geodezyjnie granice tej działki oraz wyburzone stare,

zniszczone ogrodzenie, a w jego miejsce wybudowane zostało nowe.

Wspólnie z Radą Sołecką pragniemy, aby to miejsce było terenem ogólnodostępnym dla

wszystkich mieszkańców wsi, aby z tego terenu mogli korzystać zarówno dorośli, młodzież i dzieci.

Chcemy, aby było to miejsce spotkań, zabawy, integracji oraz miłego spędzania czasu na świeżym

powietrzu i nie tylko.

W najbliższym czasie chcemy wykonać projekt zagospodarowania tego terenu, tzw. wizualizację.

Którą wspólnie uzgodnimy i zatwierdzimy. Przeznaczyliśmy na ten cel środki finansowe i jesteśmy

w trakcie ustaleń z projektantem.

Planujemy, aby znalazły się w tym miejscu urządzenia siłowni plenerowej, altana z grillem, plac

zabaw dla dzieci oraz budynek wielofunkcyjny.

Obecny budynek mieszkalny ma być rozburzony, ponieważ jego stan nie nadaje się do remontu.

Większość miejscowości w naszej gminie posiada takie lokale dla celów społecznych, tj. domy

ludowe, kluby bądź remizy strażackie.

Nasza miejscowość rozwija się, powstają nowe budynki, przybywają nowi mieszkańcy i dopiero

teraz udało się pozyskać działkę dla celów społecznych. Zatroszczmy się wspólnie, aby nie

zmarnować tego dobra i by w niedalekiej przyszłości zagospodarować tę działkę i móc z niej

korzystać.

W najbliższym czasie mają się pojawić środki rządowe na takie cele. Więc postarajmy się o to, aby

je pozyskać i etapami wykorzystać, inwestując w tą działkę. Proszę, nie zmarnujmy tego

rozpoczętego działania, lecz kontynuujmy go i dołóżmy wszelkich starań, aby nasza miejscowość

się rozwijała, piękniała i wszystkim się w niej dobrze żyło, a mieszkańcy Zabłędzy mieli swoje

„miejsce na ziemi” – dla celów społecznych. Wtedy będziemy mieli możliwość większej integracji,

założenia kół, stowarzyszeń, klubów, jeżeli będziemy mieli się gdzie spotykać.

Z poważaniem

Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Ewa Michałek