Zlikwidowano i przywrócono przejście dla pieszych w Zabłędzy !!!

Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy.

Pod koniec listopada bieżącego roku na drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Piotrkowic (obok tzw. „Kasztana”) w sąsiedztwie przystanków autobusowych, zlikwidowane zostało przejście dla pieszych. Najpierw zamalowano pasy na jezdni, a na początku grudnia, zdemontowano znaki drogowe. Nieoficjalnie dotarła do nas informacja, że kolejne przejście dla pieszych w Zabłędzy również ma być zlikwidowane.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci szkolnych wspólnie z Radą Sołecką i osobami zasłużonymi dla Zabłędzy podjęłam interwencję w sprawie przywrócenia tego przejścia dla pieszych.

12.12.2018 wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, Burmistrza Tuchowa Pani Magdaleny Marszałek, Posła RP – Pana Michała Wojtkiewicza oraz poinformowaliśmy nasze regionalne media.

Osobiście w dniu 12.12.2018 na Sesji Nadzwyczajnej w Tuchowie złożyłam ustną i pisemną interpelację w tej sprawie, prosząc Panią Burmistrz o pomoc i interwencję u zarządcy drogi.

Obecnie nie możemy pozwolić na likwidację „dobra”, które służyło dla bezpieczeństwa mieszkańców. Takie działania zarządcy drogi stwarzają warunki do narażania pieszych na utratę bezpiecznego przechodzenia przez drogę. To zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, a przecież to wartości bezcenne, o które powinniśmy dbać i troszczyć się.

W załączniku przekazujemy Państwu pismo, które zostało wysłane do zarządcy drogi 977 i innych wyżej wymienionych organów.

Informacja z ostatniej chwili!

W dniu 14.12.2018 w godzinach popołudniowych (po naszej interwencji) zarządca drogi zamontował znaki drogowe, informujące o przejściu, uprzednio zlikwidowanym.

 

Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Ewa Michałek

Pismo cz.1 Pismo cz 2