OGŁOSZENIE !!! Zebranie 17.02.2019r. godz. 15:00

Zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2019r.o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.

Porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad

2) przedstawienie budżetu Gminy Tuchów na 2019r. Oraz uchwał podatkowych

3) sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej

4) podział dodatkowych środków finanspwych Sołectwa oraz ewentualne propozycje korekty funduszu sołeckiego na 2019r.

5) wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich- zgłaszanie kandydatów

6) sprawy bieżące

Serdecznie zaprasza mieszkańców Zabłędzy Radna i Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką