Ogłoszenie -Podatek !!!

Sołtys Zabłędzy informuje mieszkańców,  że od dnia 04.03.19r. od godziny 14.00 u Sołtysa można odbierać nakazy płatnicze na podatek. Wówczas można również dokonać zapłaty podatku.
W dniach 14-15.03.19r. od godziny 9.00 w budynku u Sołtysa będzie przyjmowana opłata za podatek.
U Sołtysa można również dokonać dobrowolnej wpłaty na wsparcie OSP Karwodrza, na zakup samochodu strażackiego.
Ewa Michałek