Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze …

Mieszkańcy Zabłędzy zgłaszali potrzebę oznakowania drogi gminnej o numerach: 435, 546, 280 w kierunku Piotrkowic, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz w związku z zwiększeniem liczby uczestników tej drogi, poprzez powstanie nowego osiedla w tym rejonie. Decyzją Zebrania Wiejskiego przeznaczone zostały środki Funduszu Sołeckiego na wykonanie dokumentacji organizacji ruchu. Wykonany został projekt uwzględniający ograniczenie prędkości (teren zabudowany) oraz oznakowanie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

W ostatnich dniach wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe tej drogi, dzięki środkom dodatkowym, które udało mi się pozyskać z budżetu gminy. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Tuchowa – Pani Magdalenie Marszałek, za zrozumienie potrzeby poprawy bezpieczeństwa na tej drodze i przekazanie środków na ten cel.

Na ostatniej sesji wspólnie z Radnym z Piotrkowic złożyłam interpelację w sprawie przekształcenia tej drogi gminnej na drogę powiatową.

Dziękuję druhom z OSP w Karwodrzy za wycinkę zwisających na pas drogowy gałęzi drzew.

Obecnie trwają prace przy budowie doświetlenia przywróconego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej numer 977, w pobliżu skrzyżowania z drogą w kierunku Piotrkowic.

Wszystkie te działania podejmowane są w trosce o poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, a zwłaszcza najmłodszych mieszkańców Zabłędzy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych prac.

 

Radna i Sołtys Zabłędzy

Ewa Michałek

 

Fotografie Krzysztof Jasiński