OGŁOSZENIE ZEBRANIE 23.02.2020

Sołtys Zabłędzy informuje mieszkańców że w dniu 23.02.2020r. (Niedziela) o godzinie 15:00, w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad
2. Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2020r. oraz uchwał podatkowych
3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej
4. Podział środków finansowych sołectwa na 2020r.
5. Sprawy bieżące