Stowarzyszenie

Witamy na stronie Stowarzyszenia Nasza Zabłędza.
Celem Stowarzyszenia “Nasza Zabłedza” jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw społecznych, służących dobru mieszkańców wsi Zabłędza.
Stowarzyszenie “Nasza Zabłędza” powstało z inicjatywy Pana radnego Tadeusza Zakrzewskiego, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy Marii Solarz. Zebranie założycielskie odbyło się 21 marca 2013 roku. W zebraniu uczestniczyli: Tadeusz Zakrzewski, Ewa Lisowska, Małgorzata Słowik, Agnieszka Dyda, Lucyna Ryndak, Kazimiera Czapla, Maria Solarz, Krzysztof Jasiński, Jerzy Kras, Teresa Bryg, Barbara Sikora, Marta Sosnowska, Łukasz Turaj, Grzegorz Jasiński, Paweł Lisowski, Joanna Słowik.

Komitet Założycielski w składzie: Tadeusz Zakrzewski, Maria Solarz, Barbara Sikora został upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłędza” i w dniu 23 maja 2013 roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463252.  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz uchwalonego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  Celem Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłedza” jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw społecznych, służących dobru mieszkańców wsi Zabłędza. Stowarzyszenie ,,Nasza Zabłędza” swe cele będzie realizować m.in. poprzez: – krzewienie wśród mieszkańców Zabłędzy i ludzi związanych z tą miejscowością troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój, – współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej oraz wspieranie ich działań przez: * opracowywanie koncepcji rozwoju wsi, * działanie na rzecz placówek znajdujących się w Zabłędzy, przede wszystkim szkoły podstawowej, * inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz rozwoju wsi, * podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego, * organizowanie spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i okolicznościowych, – wzbogacanie osobowości i integrację mieszkańców i sympatyków wsi Zabłędza, – działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych ludzi, – promocję aktywnego trybu życia, sportu, turystyki, – kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia, – kreowanie i rozwój produktów regionalnych, – działanie na rzecz promocji wsi Zabłędza i okolic, – utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach, – działanie przeciw bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, – promocję dziedzictwa kulturowego, – ochronę i podkreślenie walorów przyrodniczych wsi. Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność 27 czerwca, zapraszając wszystkich mieszkańców Zabłędzy do Muzeum Miejskiego w Tuchowie, w którym znajdują się zbiory śp. Tadeusza Radwana. Informacje na temat stowarzyszenia i realizowanych projektów będzie można znaleźć na stronie internetowej Zabłędzy www. zabledza.pl. Mamy nadzieję, że nasza działalność spotka się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, zachęcamy również wszystkich do współpracy.

Stowarzyszenie 2

Władze Stowarzyszenia “Nasza Zabłędza”  Zarząd: Teresa Bryg – prezes Jerzy Kras – wiceprezes Łukasz Turaj – skarbnik

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Jasiński Paweł Lisowski Barbara Sikora
Teresa Bryg – prezes Stowarzyszenia “Nasza Zabłędza”.

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński