Szkoła

Projekt Odblaskowa Szkoła w Zabłędzy .

Odblaskowa Szkoła w Zabłędzy
Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu „ Odblaskowa szkoła ’’ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy w roku szkolnym 2014/2015
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy przystąpiła po raz pierwszy do konkursu „ Odblaskowa szkoła’’. Dyrekcja , nauczyciele i pracownicy naszej szkoły promując ideę bezpieczeństwa swych podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły wyposażyli dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe .
Uczniowie od kilku już lat obowiązkowo noszą kamizelki odblaskowe , które otrzymali darmowo w szkole . W akcję tę wzorowo włączyli się rodzice , którzy dbają o to , by ich pociechy każdego dnia wychodząc do szkoły lub autobusu szkolnego pamiętały o włożeniu kamizelki odblaskowej .
Realizacja kryteriów dodatkowych
Ad 1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs plastyczny pt ,,Jestem widoczny na drodze ’’, w którym wzięli udział uczniowie oddziału przedszkolnego i wszystkich klas oraz ich rodzice. Prace wykonywane były techniką dowolną i zostały wyeksponowane na ściennych gazetkach szkolnych zachęcając wszystkich wchodzących do szkoły do noszenia odblasków. Podsumowanie konkursu i wręczenie upominków odbyło się 07.11.2014r.
Ad 2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
– Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego , w którym wzięli udział uczniowie klas I-III .Opiekunowie świetlicy
szkolnej opracowali i przeprowadzili w ramach zajęć świetlicowych krótki test
z zakresu podstawowych zasad poruszania się pieszych po drodze. Każdy z uczestników mógł zdobyć ,, Kartę Pieszego”.
Ad 3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do
i ze szkoły.
– W pierwszym tygodniu września we wszystkich klasach oraz w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia , na których dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym na apelach szkolnych przed dniami wolnymi , na odprawach przed wycieczkami i wyjazdami szkolnymi przypominanie o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych i egzekwowanie go.
– Prezentacja programu artystycznego promującego bezpieczne poruszanie się po drodze na akademii szkolnej z okazji ,,Ślubowania klasy I’’.
Ad 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych , kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
– Na zajęciach świetlicy szkolnej w miesiącach wrześniu i październiku oraz w pierwszym tygodniu listopada przeprowadzono cykl spotkań , których celem
było przygotowanie uczniów do ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz przeprowadzenie tego konkursu.
Ad 6.Lokalna promocja idei konkursu ,,Odblaskowa szkoła’’.
Prezentacja informacji i zdjęć dotyczących udziału uczniów naszej szkoły w
konkursie ,,Odblaskowa szkoła ’’na:
– stronie internetowej miastaTuchów www tuchow.pl
– na stronie internetowej wsi Zabłędza www zabledza.pl
– prezentacja zdjęcia uczniów naszej szkoły promującego ideę wyposażania
uczniów w kamizelki odblaskowe w lokalnej prasie – Kurier Tuchowski –
wrzesień 2014 | nr 9 (24)
– zorganizowanie gazetek ściennych oraz galerii prac plastycznych na terenie
szkoły.
Ad 7.Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.
– Spotkanie uczniów wszystkich klas naszej szkoły i dzieci z oddziału
przedszkolnego z policjantem z komisariatu policji w Tuchowie.
– wyposażenie rodziców uczniów w opaski odblaskowe.
– współudział rodziców uczniów w konkursie plastycznym ,,Jestem widoczny
na drodze .’’
– współpraca z firmą produkującą odblaski – wiblask , która zainstalowała
na korytarzu szkolnym automat z odblaskami .
– zdobywanie sprawności – ,,rowerzysta-turysta ’’w ramach ogólnopolskiego
programu ,,Mały mistrz ’’.
– wyrabianie nawyku zakładania kamizelek odblaskowych u najmłodszych
poprzez noszenie ich na codziennych spacerach w grupie przedszkolnej oraz
każdorazowych wyjściach poza teren szkoły dzieci z klas I-III w ramach zajęć.
– udział w różnorodnych programach ogólnopolskich umożliwiających zdobycie
wiedzy i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach przez uczniów
naszej szkoły np. ,,Słońce na drodze”, ,, Kabacjanie dają radę”, ,,Bezpieczny
Puchatek”.
Ad 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy jest szkołą położoną
przy drodze wojewódzkiej nr 977 , na której ruch samochodowy jest bardzo
duży .Pracownik szkoły pomaga dzieciom w przekraczaniu jezdni na
przejściu dla pieszych w okolicy szkoły oraz do i z autobusu szkolnego.

Projekt odblaskowa szkola 1

 

Projekt odblaskowa szkola 2 Projekt odblaskowa szkola 3 Projekt odblaskowa szkola 4 Projekt odblaskowa szkola 5 Projekt odblaskowa szkola 6

 

Szkolny koordynator konkursu
mgr Marta Grzebień
Zabłędza dn.07.11.2014r.