23Feb/19

Ogłoszenie !!!!

Propozycja Miejskiego Klubu Sportowego Tuchovia

Nowy zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Tuchovia pragnie rozszerzyć swoją działalność poprzez organizowanie treningów sportowo piłkarskich dla dzieci (dziewczynki i chłopcy) ze Szkół Podstawowych w Zabłędzy i Karwodrzy. Celem jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej u dzieci oraz rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Tuchów. Treningi odbywać się będą na terenie Hali Sportowej w Zabłędzy i prowadzić je będzie wykwalifikowany trener. Dotychczas udało się zrealizować podobny projekt w Burzynie, gdzie raz w tygodniu na zajęcia uczęszcza ok. 18 – 20 dzieci.

Korzyści z uprawiania sportu:

  1. Promocja zdrowego stylu życia
  2. Aktywne spędzenie czasu wolnego
  3. Rozładowuje nadmiar energii
  4. Przełamywanie izolacji społecznej
  5. Buduje pozytywny system wartości
  6. Zdobywanie doświadczenie gdy wygrywamy i przegrywamy

Jeżeli zbierze się zainteresowana grupa dzieci odbędzie się spotkanie na którym wspólnie ( burmistrz, dyrektor SP Zabłędza, trener oraz rodzice lub opiekunowie) ustalą dogodne dla wszystkich terminy i pory przeprowadzenia treningów.

Zainteresowanych rodziców lub opiekunów prosimy o kontakt

do 10 marca 2019 roku z  Radną i Sołtys Ewą Michałek – Tel. 696 737 563

07Feb/19

OGŁOSZENIE !!! Zebranie 17.02.2019r. godz. 15:00

Zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2019r.o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.

Porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad

2) przedstawienie budżetu Gminy Tuchów na 2019r. Oraz uchwał podatkowych

3) sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej

4) podział dodatkowych środków finanspwych Sołectwa oraz ewentualne propozycje korekty funduszu sołeckiego na 2019r.

5) wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich- zgłaszanie kandydatów

6) sprawy bieżące

Serdecznie zaprasza mieszkańców Zabłędzy Radna i Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką

16Jan/19

Bezpieczne przejście dla pieszych !!!

 

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, iż od 1 stycznia do 30 czerwca br. prowadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Zabłędza w rejonie Szkoły Podstawowej. Chodzi o to, aby rodzice przyprowadzając dzieci do szkoły i inni mieszkańcy wsi przechodzili przez jezdnię w dozwolonym miejscu – na pasach, aby nie powodować zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Zastosujmy się do przepisów, które uchronią nas od wielu nieszczęść.

 

12Jan/19

Jasełka i kolędowanie w Zabłędzy.

Tradycję jasełek, czyli widowisk wyobrażających scenę narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem, zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu, organizując po raz pierwszy takie przedstawienie w 1223 r. w Greccio we Włoszech. W Polsce pierwszy raz jasełka zorganizowano na dworze św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, pod koniec XIII wieku. Tradycja polska nakazuje, aby okres przedstawiania jasełek rozpoczynał się z drugim dniem świąt Bożego Narodzenia – na św. Szczepana.

Od XV wieku na ziemiach polskich przyjęła się tradycja śpiewania kolęd i pastorałek. Kolędowanie jest jak wspólna modlitwa, uwielbienie Boga, a zarazem to piękna tradycja. Wspólne śpiewanie kolęd czy pastorałek łączy pokolenia. Warto pielęgnować ten piękny polski zwyczaj i przekazywać go dzieciom.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy przygotowały jasełka bożonarodzeniowe. Wystawiły je 10 stycznia 2019 r. w nowej szkolnej sali gimnastycznej. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli wiernie i prawdziwie odtworzyły sceny narodzenia Jezusa. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, wprowadziło radosną i świąteczną atmosferę. Następnie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu, w które włączyli się licznie przybyli rodzice i dziadkowie oraz mieszkańcy Karwodrzy i Zabłędzy. Na zakończenie kolędowania dzieci zostały nagrodzone słodyczami, było też ciasto dla wszystkich.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jasiński

20Dec/18

Życzenia !!!

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy wsi Zabłędza !

Święta Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy moment w roku:

magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku.

To właśnie wtedy spotykamy się w gronie najbliższych,

przebaczając sobie błędy i życząc wszystkiego, co najlepsze.

Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, pełnych niezapomnianych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas doda Wam sił i odwagi do realizacji nowych pomysłów i planów

w nadchodzącym nowym 2019 roku.

Radna i Sołtys Zabłędzy

Ewa Michałek

15Dec/18

Zlikwidowano i przywrócono przejście dla pieszych w Zabłędzy !!!

Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy.

Pod koniec listopada bieżącego roku na drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Piotrkowic (obok tzw. „Kasztana”) w sąsiedztwie przystanków autobusowych, zlikwidowane zostało przejście dla pieszych. Najpierw zamalowano pasy na jezdni, a na początku grudnia, zdemontowano znaki drogowe. Nieoficjalnie dotarła do nas informacja, że kolejne przejście dla pieszych w Zabłędzy również ma być zlikwidowane.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci szkolnych wspólnie z Radą Sołecką i osobami zasłużonymi dla Zabłędzy podjęłam interwencję w sprawie przywrócenia tego przejścia dla pieszych.

12.12.2018 wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, Burmistrza Tuchowa Pani Magdaleny Marszałek, Posła RP – Pana Michała Wojtkiewicza oraz poinformowaliśmy nasze regionalne media.

Osobiście w dniu 12.12.2018 na Sesji Nadzwyczajnej w Tuchowie złożyłam ustną i pisemną interpelację w tej sprawie, prosząc Panią Burmistrz o pomoc i interwencję u zarządcy drogi.

Obecnie nie możemy pozwolić na likwidację „dobra”, które służyło dla bezpieczeństwa mieszkańców. Takie działania zarządcy drogi stwarzają warunki do narażania pieszych na utratę bezpiecznego przechodzenia przez drogę. To zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, a przecież to wartości bezcenne, o które powinniśmy dbać i troszczyć się.

W załączniku przekazujemy Państwu pismo, które zostało wysłane do zarządcy drogi 977 i innych wyżej wymienionych organów.

Informacja z ostatniej chwili!

W dniu 14.12.2018 w godzinach popołudniowych (po naszej interwencji) zarządca drogi zamontował znaki drogowe, informujące o przejściu, uprzednio zlikwidowanym.

 

Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Ewa Michałek

Pismo cz.1 Pismo cz 2 

 

30Nov/18

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości -Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenia od dzieci i przybyli na wieczornicę z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wieczornica  podzielona została na dwie części. Najpierw nasi wspaniali  uczniowie zaprezentowali okolicznościowe wiersze i piosenki patriotyczne opatrzone narracją historyczną. Nie zabrakło podziwu i wzruszeń nad prezentowanymi umiejętnościami młodych patriotów. W drugiej części wybrane Panie z Karwodrzy  i Zabłędzy deklamowały wiersze poetów, którzy nigdy nie pogodzili się  z utratą niepodległości przez Polskę oraz wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Szczególne podziękowania kierujemy do Pań, które podczas wieczornicy deklamowały wiersze, a przed południem przybyły na zajęcia do naszych dzieci i czytały im fragmenty książki J. i J. Szarków „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wielogodzinne przygotowania , nauka śpiewania wielu pieśni patriotycznych, konkursy wiedzy o Polsce, wykonywanie prac plastycznych oraz udział we wzruszającej uroczystości pozwoliły nam zaszczepić zalążki miłości dzieci do Ojczyzny.

Obecność tak licznie zgromadzonych osób utwierdziła nas w przekonaniu, że nasza praca nie poszła na marne, a dzieciom pozwoliła pokazać co potrafią, choć mają niewiele lat.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy

24Oct/18

OGŁOSZENIE !!!

Szanowni mieszkańcy Zabłędzy!

Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli, oddając wysoką ilość głosów w wyborach samorządowych.

To dla mnie zaszczyt reprezentować Zabłędzę w Radzie Miejskiej w Tuchowie. Postaram się dołożyć wszelkich starań,  aby nie zawieść Państwa zaufania.

Moim kontrkandydatom gratuluję wyników i zapraszam wszystkich do współpracy, aby razem dbać o wszechstronny rozwój naszej małej ojczyzny… “Razem można więcej…”

Jeżeli wszyscy włączymy się i zaangażujemy, wykorzystamy pomysły oraz podejmiemy inicjatywy proponowane w kampanii wyborczej, wszystkim będzie się żyło w naszej miejscowości lepiej, wygodniej i przyjemniej, a wieś będzie piękniała. Jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi.

Dobro naszej Zabłędzy i jej mieszkańców jest dla mnie celem nadrzędnym.

Zadbajmy również o naszą Gminę Tuchów, biorąc udział w II turze wyborów samorządowych.

04.11.2018r. udajmy się na wybory i mądrze zdecydujemy o losach naszej Gminy.

Radna i Sołtys Zabłędzy,

Ewa Michałek

15Oct/18

Nowa działka dla mieszkańców wsi Zabłędza !!!

 

Nowa działka dla mieszkańców wsi Zabłędza

Z ogromną radością informuję mieszkańców Zabłędzy, że udało się pozyskać działkę gminną dla

potrzeb wsi i jej mieszkańców.

Działka nr 271/1 o powierzchni 13 arów, położona w centrum wsi, w pobliżu szkoły, sklepu i

byłego dworu została oficjalnie przekazana przez włodarzy Gminy Tuchów, jako teren na użytek

społeczności Zabłędzy.

Bardzo serdecznie dziękuję Panom Burmistrzom za zrozumienie potrzeb mieszkańców naszej wsi i

przekazanie tego terenu do naszej dyspozycji.

W sierpniu br., zostały wyznaczone geodezyjnie granice tej działki oraz wyburzone stare,

zniszczone ogrodzenie, a w jego miejsce wybudowane zostało nowe.

Wspólnie z Radą Sołecką pragniemy, aby to miejsce było terenem ogólnodostępnym dla

wszystkich mieszkańców wsi, aby z tego terenu mogli korzystać zarówno dorośli, młodzież i dzieci.

Chcemy, aby było to miejsce spotkań, zabawy, integracji oraz miłego spędzania czasu na świeżym

powietrzu i nie tylko.

W najbliższym czasie chcemy wykonać projekt zagospodarowania tego terenu, tzw. wizualizację.

Którą wspólnie uzgodnimy i zatwierdzimy. Przeznaczyliśmy na ten cel środki finansowe i jesteśmy

w trakcie ustaleń z projektantem.

Planujemy, aby znalazły się w tym miejscu urządzenia siłowni plenerowej, altana z grillem, plac

zabaw dla dzieci oraz budynek wielofunkcyjny.

Obecny budynek mieszkalny ma być rozburzony, ponieważ jego stan nie nadaje się do remontu.

Większość miejscowości w naszej gminie posiada takie lokale dla celów społecznych, tj. domy

ludowe, kluby bądź remizy strażackie.

Nasza miejscowość rozwija się, powstają nowe budynki, przybywają nowi mieszkańcy i dopiero

teraz udało się pozyskać działkę dla celów społecznych. Zatroszczmy się wspólnie, aby nie

zmarnować tego dobra i by w niedalekiej przyszłości zagospodarować tę działkę i móc z niej

korzystać.

W najbliższym czasie mają się pojawić środki rządowe na takie cele. Więc postarajmy się o to, aby

je pozyskać i etapami wykorzystać, inwestując w tą działkę. Proszę, nie zmarnujmy tego

rozpoczętego działania, lecz kontynuujmy go i dołóżmy wszelkich starań, aby nasza miejscowość

się rozwijała, piękniała i wszystkim się w niej dobrze żyło, a mieszkańcy Zabłędzy mieli swoje

„miejsce na ziemi” – dla celów społecznych. Wtedy będziemy mieli możliwość większej integracji,

założenia kół, stowarzyszeń, klubów, jeżeli będziemy mieli się gdzie spotykać.

Z poważaniem

Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Ewa Michałek