17Mar/18

OGŁOSZENIE SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABŁĘDZY.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zaprasza rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2018/19.   Obwód szkolny obejmuje dzieci z klas I-III z miejscowości: Karwodrza, Trzemesna i Zabłędza.  W miarę wolnych miejsc przyjmowane są również dzieci spoza obwodu.

Szkoła oferuje:

-wykształconą, z dużym doświadczeniem kadrę nauczycielską,

– bardzo dobre warunki do nauki, wszystkie sale jasne,  dobrze wyposażone  (zestawy interaktywne),                                                                                                 – osobna sala do edukacji informatycznej,

– każda klasa  maksymalnie do 20  uczniów w oddzielnej (własnej) sali,

-zajęcia ruchowe w nowej sali gimnastycznej,

– plac zabaw z bezpieczna nawierzchnią i altaną,

– wiele  bezpłatnych dodatkowych zajęć,

– dla dzieci z Karwodrzy i Trzemesnej bezpłatny dowóz do szkoły i świetlicę na czas oczekiwania na autobus,

– dla dzieci, których oboje rodziców pracują zawodowo  bezpłatną świetlicę do 16.30,

-dla dzieci objętych zajęciami świetlicowymi możliwość skorzystania z płatnych obiadów w barze, pod opieką nauczyciela.

 

Ta szkoła to dobry wybór dla Waszych dzieci.

25Feb/18

OGŁOSZENIE

Sołtys Zabłędzy informuje mieszkańców, że od 26.02.18r. (poniedziałek) do 02.03.18r. (piątek)w godzinach od  14.00 można odbierać nakazy płatnicze na podatek za 2018r. W tych dniach można również opłacić podatek. Termin płatności podatku upływa 15.03.18r. Płatności będą przyjmowane w terminie 14.03.18r. i 15.03.18r. od godziny 9.00 w budynku u Sołtysa.

Sołtys Zabłędzy
Ewa Michałek

10Feb/18

Ogłoszenie -zebranie 18 luty godzina 15.00 !!!

 

Obwieszczenie!

Zawiadamia się, że w dniu 18 lutego 2018r. O godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Zabłędzy odbędzie się zebranie mieszkańców Wsi.

Porządek zebrania:

1) Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2) Przedstawienie budżetu gminy Tuchów na 2018r. oraz uchwał podatkowych.

3) Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.

4) Podział dodatkowych środków finansowych sołectwa oraz ewentualne propozycje korekty funduszu sołeckiego na 2018r.

5) Sprawy bieżące.

 

Serdecznie zapraszam Radna i Sołtys Wsi Zabłędza

03Feb/18

Informacja !!!

Drodzy mieszkańcy Zabłędzy.
W związku z moimi działaniami podjętymi w sprawie zakupu działki wraz z budynkami dla potrzeb naszej miejscowości i jej mieszkańców, przekazuję Państwu pisma, które otrzymałam w ramach odpowiedzi w tej sprawie.

  1. Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie p. Ryszarda Wrony z dnia 29.11.2017r.
  2. Jako dopełnienie formalności do mojego wniosku przesłałam pismo w dniu 06.12.2017r. z wymaganymi podpisami 5 radnych, a nawet więcej osób poparło moją prośbę.
  3. W dniu 06.12.2017r. otrzymałam pismo nr. GPMK. 6823.10.2017.JSK jako odpowiedź Burmistrza Tuchowa p. Adama Drogosia na moją prośbę i wniosek.

W dniu 06.12.2017r. podczas Sesji Nadzwyczajnej otrzymałam ustną informację od p. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszarda Wrony, że mój wniosek przekazuje do Komisji Budżetowej. Następnie przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował mnie, że to ja muszę wskazać w projekcie budżetu na 2018r. środki na zakup działki.

  1. W związku z powyższym, dopełniając formalności, w dniu 18.12.2017r. złożyłam pismo z dnia 06.12.2017r. wskazując wymagane środki na ten cel (oszczędności). Mimo to uważam, że to nie ja powinnam szukać środków w projekcie Budżetu Gminy Tuchów na 2018r. Są od tego urzędnicy – specjaliści w tej dziedzinie. Wystarczyłaby dobra wola, polecenie służbowe oraz przychylność.

W dniu 21.12.2017r. Komisja Budżetowa pracując nad projektem Budżetu Gminy na 2018r. rozpatrzyła mój wniosek. W czasie obrad sesji w tym samym dniu Komisja Budżetowa w składzie 9 członków wzięła udział w głosowaniu; 1 głos-za, 8- przeciw.

Niestety w ten sposób zostały rozwiane marzenia o rozwoju naszej miejscowości, integracji, realizowaniu pasji i zainteresowań mieszkańców oraz wiejskim miejscu spotkań.

W tej sprawie bez pomocy Gminy i dobrej woli nie jesteśmy w stanie pozyskać wymaganych środków finansowych, a ponieważ sołectwo nie ma osobowości prawnej, nie może być bezpośrednim właścicielem takiego obiektu. Podczas rozmów w gminie podawałam różne propozycje pozyskania pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Były to m. in. Sprzedaż działek gminnych na terenie Zabłędzy, pozyskanie kredytu, rozbicie na raty płatności, itp., lecz bezskutecznie, żadne argumenty nie były wystarczająco przekonywujące. Tłumaczenie, że potrzebne są duże środki na remont tych budynków (700 000 zł) są wyssane z palca, ponieważ nikt nie zrobił fachowego kosztorysu, ani wyceny. Ponadto nikt nie powiedział, jaka powierzchnia tego obiektu będzie wykorzystana na cele wsi, w jaki sposób i w jakim czasie ma być remontowany, więc nie rozumiem tych obaw i komentarzy.

…. A mogło być „piękne centrum wsi”.

Jednak nie zamykamy tej sprawy. Nadal szukamy rozwiązań i środków potrzebnych na ten cel. Dopóki obiekt nadal będzie na sprzedaż, temat jest aktualny. Z pomocą mieszkańców prowadziłam rozmowy w tej sprawie z Panem Posłem Michałem Wojtkiewiczem w celu ewentualnej pomocy.

Uważam, że właśnie ten obiekt powinien wrócić do wsi na cele mieszkańców. Dawniej należał on do właścicieli Zabłędzy, dzisiaj jest to miejsce zapisane w historii naszej miejscowości. Obecnie „historia zatacza koło” i pojawia się możliwość, aby znów służył mieszkańcom wsi. Jeżeli ktoś ma pomysł lub możliwości, aby w inny sposób rozwiązać tą sytuację i pomóc nam w uzyskaniu środków na zakup tego budynku wraz z działką, proszę o kontakt.

  1. W związku z tym, że w projekcie Budżetu Gminy Tuchów na 2018r. nie zostały zabezpieczone środki na wykonanie oświetlenia dróg w Zabłędzy, tj. na przysiółkach: Brzegi i Podlesie, a w 2018r. kończy się ważność projektu, wnioskowałam do Burmistrza Gminy o zabezpieczenie tych środków.

Po mojej interwencji Komisja Budżetowa przeznaczyła tylko 10 000 zł w 2018r. na te dwa zadania. Są to środki praktycznie na przedłużenie ważności projektu, a nie na jego realizację.

Z poważaniem,
Radna i Sołtys wsi Zabłędza
Ewa Michałek

24Dec/17

Życzenia …

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Mieszkańcy Wsi Zabłędza!

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas.

To czas, który dzielimy z bliskimi. To chwile pełne radości i nadziei.

Z tej okazji życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia,

wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Niech 2018 Rok przyniesie Wam jak najwięcej nadziei i poczucia satysfakcji.

Niech nasza wieś pomyślnie się rozwija pokonując z sukcesem wszelkie trudności.

Niech będzie pełna ciekawych atrakcji i wydarzeń,

by umacniało się przekonanie, że w Zabłędzy warto żyć!

 Radna i Sołtys Zabłędzy

Ewa Michałek

21Nov/17

OGŁOSZENIE

Informacja!

Sołectwo Zabłędza realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego, czyni starania w sprawie zakupu działki nr 271/59 wraz z budynkiem położonej w Zabłędzy, na własność Gminy Tuchów, dla potrzeb mieszkańców naszej miejscowości.

Obecny właściciel dokonał podziału działki wokół dawnego dworu na 3 mniejsze. Nasza miejscowość jest zainteresowana zakupem tej działki, na której znajduje się budynek, po byłej hurtowni i sklepie artykułów rolnych. Wystosowaliśmy pisma w tej sprawie do Burmistrza Gminy Tuchów i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Czekamy na odpowiedź.

Poniżej załączniki:

1) Pismo do Burmistrza Tuchowa

2) Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie

3) Uchwała z Zebrania Wiejskiego z dnia 16.09.2017 w Zabłędzy

4) Wyrys mapy z oznaczeniem tej działki

Radna i Sołtys wsi Ewa Michałek

18Nov/17

Wycieczka do kopalni soli w Bochni i do Szczepanowa

Zjazd 250m pod ziemię i zwiedzanie jednego z nielicznych miejsc w Polsce, wpisanego na listę Światowego Dziedzictw Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz wyjątkowy mikroklimat korzystnie wpływający na organizm ludzki mogli doświadczyć uczestnicy wycieczki w dn. 12 listopada br., z Zabłędzy w Kopalni Soli w Bochni.

Zwiedzanie kopalni pozwoliło nam dobrze poznać sposoby dawnej techniki wydobywania soli. Specyficzny nastrój panujący w podziemnych korytarzach, labiryntach, starych wyrobiskach, dostarczyły zwiedzającym niepowtarzalnych wrażeń.

Podziemna ekspozycja multimedialna, przeniosła nas w dawne czasy historyczne. To podróż w czasie, przez najpiękniejsze wyrobiska kopalni, obejmujące okres od Bolesława Wstydliwego i Księżnej Kingi. Przewodnikom w opowieściach w historii kopalni pomagali polscy królowie, żupnicy, a także duch Cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Wydobycie soli w Bochni to historia sięgająca 3, 5 tys. lat p.n.e. Ciekawostką dla zwiedzających był przejazd podziemną kolejką oraz wysłuchanie legendy o pierścieniu św. Kingi. Wspaniałą atrakcją było dla nas płynięcie drewnianymi łodziami 120m po zalanej solanką komorze. Jest to ewenement na skale światową. Bochnia, jako jedyna w Polsce posiada podziemną przeprawę łodziami, które zarejestrowane są w Polskim Rejestrze Statków. Duże stężenie jodu mogliśmy wdychać i słuchać ciekawych opowieści flisaków, podczas tego rejsu. W kopalni poznaliśmy historię wydobywania soli, trudu górniczej pracy, a także historię Polski i naszej Małopolski. Szlak zwiedzania prowadził nas przez kopalniane kaplice i wnęki, gdzie górnicy modlili się o bezpieczeństwo przy pracach. Żarliwa wiara towarzyszyła im i dodawała sił oraz otuchy.

Ostatnim miejscem zwiedzania była Komora Ważyn, gdzie mogliśmy odpocząć i spożyć posiłek. Pełni wrażeń, z dużym zasobem poznanej historii, po 4 godzinach zwiedzania wyjechaliśmy windą górniczą na powierzchnię ziemi. W drodze powrotnej kolejnym miejscem zwiedzania był Szczepanów – miejsce kultu św. Stanisława – Bazylika św. Marii Magdaleny. Zwiedzając Bazylikę wysłuchaliśmy historię życia i śmierci św. Stanisława Biskupa i męczennika, patrona Polski oraz ucałowaliśmy Jego relikwie. Następnie uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej za zmarłych i mszy św. Około godz. 17.30 powróciliśmy do Zabłędzy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za to, że wspólnie możemy zwiedzać i poznawać kolejne ciekawe zakątki naszej pięknej Małopolski.

Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Jasińskiemu za pomoc w organizacji wycieczki.

Wszystkich chętnych zapraszam na kolejne wspólne wyjazdy.

Radna i Sołtys wsi Zabłędza Ewa Michałek

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

23Oct/17

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i Szczepanowa !!!

Sołectwo wsi Zabłędza wraz z Biurem Podróży „KRYSTYNA” z Piotrkowic

zaprasza na wycieczkę autokarową do Kopalni Soli w Bochni i Szczepanowa

w dniu 12 listopada 2017 r. (niedziela)

 Program wycieczki:

 godz. 08.00  Wyjazd z Zabłędzy (parking obok szkoły)

godz. 09.00  Przyjazd do Kopalni Soli w Bochni

godz. 09.30-13.30   Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni z przewodnikiem

Program zwiedzania obejmuje trasę: podziemna ekspozycja multimedialna. Przeniesienie się w czasie z przewodnikiem, czyli poznanie historii wydobywania soli od średniowiecza po czasy współczesne. Zwiedzanie uatrakcyjnia przejazd podziemnym pociągiem, gdzie prawdopodobnie jest to jedyna okazja do przejazdu pociągiem przez kaplicę (wciąż odbywają się w niej Msze św.).

Zjazd 212 m pod poziom terenu, a później przejście na 250 m p.t. Każde miejsce w Kopalni jest wyjątkowe i zdrowe. Jednak najzdrowszym miejscem jest Komora 81, gdzie będziemy płynąć 8 osobową łodzią. Na jej krańcach siedzi dwóch flisaków: jeden wiosłuje a drugi opowiada o właściwościach tej komory. Płynięcie nie po wodzie tylko po solance, więc bardzo wysokie stężenie jodu! Najzdrowsze miejsce kopalni. Spędzenie czasu wolnego około 30-40 min w Komorze Ważyn, gdzie jest bufet, boisko sportowe do gry w piłkę, kosza, dodatkowo jest stół do pin ponga, można zagrać w paletki. Jest również zjeżdżalnia, która ma 147 m! Zjazd z niej wymaga długich spodni, pełnego obuwia jak i skończonych 9 lat. Pełne regulaminy są na stronie internetowej kopalni – proszę się z nimi zapoznać. Zjazd i wyjazd windą górniczą. Na trasie jest do przejścia około 2,5 km i łącznie 800 schodów prawie, najwięcej naraz 307 w dół i później w górę.

godz. 13.30-14.30  Czas wolny

godz.      14.30        Wyjazd do Szczepanowa

godz.      15.00        Zwiedzanie Sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie

godz.      15.30        Msza święta

godz.      16.30       Wyjazd ze Szczepanowa

godz.      17.30       Przyjazd do Zabłędzy

Koszt wycieczki autokarem wynosi: 15,00 zł/osoba

Koszt obejmuje: przejazd autokarem i ubezpieczenie

W przypadku mniejszej grupy koszt wycieczki busem (26 osób): 20,00 zł/osoba

Dodatkowo na miejscu koszt biletu wstępu do Kopalni Soli (zwiedzanie kopalni z przewodnikiem i płyniecie łodziami) wyniesie:

35,00 zł   -bilet normalny + płyniecie łodziami 14,00 zł

26,00 zł   -bilet ulgowy + płyniecie łodziami 14,00 zł

 Zapisy do dnia 08 listopada 2017 r. (środa) wraz z wpłatą 15,00 zł przyjmuje:

Ewa Michałek – tel. 696 737 563

Kopalnia Soli w Bochni   http://kopalnia-bochnia.pl/Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie   http://www.bazylikaszczepanow.pl/